Instruktorzy

Adres / Konto Bankowe / Dane Rejestrowe / Instruktorzy / Osoby do kontaktu / Baseny

Instruktorzy

Marcin Reif  /NAUI, DAN, kierownik szkolenia/

Krzysztof Kędzia /CMAS, NAUI/,
Marek Orzechowski /PADI/
Zenon Napierajczyk M1 /CMAS/
Dariusz Ladra /CMAS/

DiveMaster:

Adam Gocyk /DiveMaster NAUI/
Jolanta Franczak /DiveMaster NAUI/
Krzysztof Dołbizno /DiveMaster NAUI/
Paweł Pitak /Dive Master PADI/
Krzysztof Soboń /DiveMaster NAUI/

Robert Przysada P3 CMAS
Zenon Napierajczyk P3 CMAS

Instrukotrzy współpracujący:
Bartosz Morawiec /Apnea Academy, EFR/

Adres / Konto Bankowe / Dane Rejestrowe / Instruktorzy / Osoby do kontaktu / Baseny