Stopień P2 średni CMAS

Kurs na stopień średni płetwonurka
P2 KDP CMAS:


DATA ROZPOCZĘCIA: 8-15 lipiec 2017
terminarz

MIEJSCE:

Obóz nurkowy w Krzeczkowie nad jeziorem Niesłysz.
Zajęcia teoretyczne (7):                             
Nurkowanie w wodach otwartych (10): jezioro Niesłysz/ Łagów.

DLA KOGO SZKOLENIE:
Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 16 lat,
 • posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*(P1), potwierdzonego certyfikatem KDP/CMAS lub równorzędnego stopnia innej organizacji,
 • posiadanie stopni specjalistycznych, potwierdzonych certyfikatami KDP/CMAS z
  zakresu nurkowania nocnego (PNO), nurkowania nawigacyjnego (PNA) i nurkowania eksploracyjnego (PE) lub równorzędnych stopni innych organizacji,
 • 5 zalogowanych nurkowań stażowych po kursie płetwonurka eksploratora (PE),
 • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich,
 • orzeczenie lekarza o zdolności do uprawiania płetwonurkowania.

UPRAWNIENIA:

Po pomyślnym ukończeniu kursu, absolwent może nurkować do głębokości 40 m w grupie z płetwonurkami o równorzędnych lub wyższych kwalifikacjach (przynajmniej jedna osoba w grupie musi być pełnoletnia).

OPŁATA 1290 PLN a dla członków Piranii 1190 PLN
(wakacyjna obniżka o 100 PLN podczas obozu w Krzeczkowie)

OPŁATA ZAWIERA:

 • 8 sesji teoretycznych,
 • 10 nurkowań w wodach otwartych,
 • honorowany na całym świecie certyfikat CMAS,
 • sprzęt nurkowy na czas zajęć basenowych i zajęć na wodach otwartych
  (butla z powietrzem, kamizelka ratowniczo-wypornościowa, automat oddechowy,
  balast, pełny strój nurkowy)

OPŁATA NIE ZAWIERA:

 • kosztów dojazdów uczestników na zajęcia i na nurkowania,
 • ewentualnych kosztów noclegów,
 • opłat za wejście na teren nurkowiska.
 • opłaty za badania lekarskie.
 • sugerujemy również posiadanie własnego ABC (maska,fajka,płetwy).

ZAPISZ SIĘ:

info@klubpirania.pl

tel.505-861-372 Marcin

Wróć do strony KURSY