Drużyna Piranii – misja podstawy

Grupa Drużyna Piranii – Misja Podstawy. (5+5)

Program obejmuje 10 zajęć basenowych:

 • 5 zajęć basenowychdoskonalenie pływania oraz pływania w ABC (z maską, fajką i w płetwach) z elementami ratownictwa i gry w hokeja podwodnego.

 • 5 zajęć basenowych – nurkowanie w basenie w pełnym sprzęcie nurkowym.

Podczas pierwszych 5 zajęć dzieci poznają i uczą się umiejętności pływania i nurkowania w podstawowym sprzęcie ABC:

 • Pływanie w płetwach

 • Pływanie z maską i fajką.

 • Obsługa fajki (opróżnienie fajki z wody).

 • Sposoby zanurzania w ABC.

 • Skoki do wody w ABC (2 sposoby).

 • Elementy ratownictwa, w tym różne sposoby holowania.

 • Samo ratownictwo np. rozluźnianie skurczy.

 • Gry i zabawy 🙂

Podczas kolejnych 5 zajęć dzieci poznają i uczą się umiejętności nurkowania w pełnym sprzęcie nurkowym:

 • Przygotowanie sprzętu do nurkowania.

 • Znaków nurkowych do komunikacji pod wodą.

 • Oddychania z automatu.

 • Nurkowania 🙂

 • Wyrównywania ciśnienia w uszach i masce.

 • Obsługi KRW czyli Kamizelki Ratowniczo-Wypornościowej.

 • Zanurzania i wynurzania.

 • Oczyszczania automatu z wody (2 sposoby).

 • Odnajdywania automatu (2 sposoby).

 • Opróżnianie zalanej częściowo lub całkowicie maski z wody.

 • Oddychanie z alternatywnego źródła.

 • Kontroli pływalności (różne ćwiczenia).

 • Monitorowanie poziomu powietrza w butli.

 • Gry i zabawy 🙂

Informacje podstawowe (gdzie, dla kogo, opłaty) nas stronie – kliknij link: BZNW

Informacje o Drużynie Piraniimisje specjalne

Kontakt: Marcin Reif marcin.reif@KlubPirania.pl / 505 861 372

„Bezpieczna Zabawa Nad Wodą„ [ BZNW ] Nowa odsłona

Bezpieczna

Nurkowanie dla dzieci

Zabawa

Nurkowanie dla dzieci

Nad

Nurkowanie dzieci

Wodą