Stopień P2 średni CMAS

Kurs na stopień średni płetwonurka
P2 KDP CMAS:

 

DATA ROZPOCZĘCIA:
terminarz

MIEJSCE:

Zajęcia teoretyczne (9):                             
Nurkowanie w wodach otwartych (12):

DLA KOGO SZKOLENIE:
Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 16 lat,
 • posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*(P1), potwierdzonego certyfikatem KDP/CMAS lub równorzędnego stopnia innej organizacji,
 • posiadanie stopni specjalistycznych, potwierdzonych certyfikatami KDP/CMAS z
  zakresu nurkowania nocnego (PNO), nurkowania nawigacyjnego (PNA) i nurkowania eksploracyjnego (PE) lub równorzędnych stopni innych organizacji,
 • 5 zalogowanych nurkowań stażowych po kursie płetwonurka eksploratora (PE),
 • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich,
 • orzeczenie lekarza o zdolności do uprawiania płetwonurkowania.

UPRAWNIENIA:

Po pomyślnym ukończeniu kursu, absolwent może nurkować do głębokości 40 m w grupie z płetwonurkami o równorzędnych lub wyższych kwalifikacjach (przynajmniej jedna osoba w grupie musi być pełnoletnia).

OPŁATA 2650 PLN, a dla członków Piranii: 2250 PLN

OPŁATA ZAWIERA:

 • 9 sesji teoretycznych,
 • 12 nurkowań w wodach otwartych,
 • honorowany na całym świecie certyfikat CMAS,
 • pełna butla z powietrzem oraz balast.

OPŁATA NIE ZAWIERA:

 • kosztów dojazdów uczestników na zajęcia i na nurkowania,
 • ewentualnych kosztów noclegów,
 • opłat za wejście na teren nurkowiska.
 • opłaty za badania lekarskie.
 • sprzęt nurkowy dodatkowo płatny (z wyłączeniem pełnej butli i balastu).

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej.

ZAPISZ SIĘ:

info@klubpirania.pl

tel.505-861-372 Marcin

Wróć do strony KURSY