Craspedacusta Sowerbii Wanted

t_MEDUZA3
Meduza słodkowodna poszukiwana! Drodzy członkowie, sympatycy oraz koledzy nurkowie umieszczamy informację naszego kolegii.

Prowadzi on badania związane z występowaniem małej meduzy słodkowodnej Craspedacusta sowerbii (twarzowe zdjęcie naszej meduzy powyżej)

Ostatnio meduza była widziana przez nurków w kamieniołomie na Śląsku. Osoby, które widziały meduzę prosimy o zgłaszenie informacji Romkowi Zurkowi, kontakt poniżej:

Roman Zurek
Institute of Nature Conservationa PAS
al. A. Mickiewicza 33
31-120 Kraków, Poland
tel. (mobile) 48 508 393988
zurek@iop.krakow.pl

Ponadto jeżeli ktoś z Was jest zainteresowny działalnością Klubu w obszarze badań zapraszamy do kontaktu z naszym kolegą Łukaszem Fuławką

Łukasz Fuławka
+48 692426820
fulawka@poczta.onet.pl