Wrocław Przyjazny NGO

Niedługo, bo już 15 listopada ’08 mija termin przesyłania ankiet do Dolnośląskiej Federeacji Organizacji Pozarządowych. Jakich ankiet? Akademicki Klub Płetwonurków “Pirania” jako jedno ze stworzyszeń włączył się do prac nad projektem “Wrocław Przyjazny NGO” Celem projektu jest wypracowanie wieloletniego programu współpracy Urzędu Miasta z organizacjami pozarządowymi we Wrocławiu. Więcej informacji …